People

Dienstverlening

24/24 douane: shiftwerking

In 2013 heeft de AAD&A 274 medewerkers aangeworven om in de havens en luchthavens in shiften te werken. Door shiftwerking in te voeren, zal de douane niet alleen tijdens de kantooruren actief... Meer lezen
Efficiëntie

De eerste stap op weg naar een nieuwe organisatie

De FOD Financiën organiseerde in 2013 de eerste fase van een grootschalige modernisering. Coperfin 2.0 moet de structuren van onze organisatie logischer, eenvoudiger en efficiënter maken en dat zowel... Meer lezen
 • Dienstverlening

  24/24 douane: shiftwerking

  In 2013 heeft de AAD&A 274 medewerkers aangeworven om in de havens en...
 • DoeltreffendheidEfficiëntieGRI

  Op afstand een team aansturen: een nieuwe uitdaging

  Indicator EN26 - Werken op afstand raakt steeds meer algemeen verspreid in...
 • DoeltreffendheidEfficiëntie

  De FOD Financiën investeert in people management

  Om de doelstellingen van de FOD Financiën te behalen, hebben de...
 • Efficiëntie

  De eerste stap op weg naar een nieuwe organisatie

  De FOD Financiën organiseerde in 2013 de eerste fase van een grootschalige...
 • Indicator LA1
  Opdeling van het personeel per administratie/dienst en per niveau (toestand 31.12.2013) Algemene administraties Niveau A B C D AAFisc 2.973 3.001 2.417 807 9.198 AAD&A 533 1.183 1.363 580 3.659...
 • Het concept ‘zelforganiserende teams’ van de AAD&A wil medewerkers...
 • De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU), die deel uitmaakt van de...
  Pensioenen De afdeling Pensioenen is de eerste pijler van de CDVU die overgedragen wordt. In 2013 werden alle voorbereidingen getroffen zodat vanaf 1 januari 2014 de overheveling een feit is...