Agentschap van de Schuld - Federale Staatsschuld

In deel I van het Jaarverslag 2013 van de federale Staatsschuld, gepubliceerd door het Agentschap van de Schuld, wordt aandacht besteed aan de evolutie van de Belgische economie en van de overheidsfinanciën. Deel II handelt over het financieringsbeleid in 2013 en de verschillende financiële instrumenten van de Schatkist. Tot slot wordt in deel III dieper ingegaan op de strategische aandachtspunten van 2013.

language: 
fr
language: 
fr