Beheer

DienstverleningGRI

Ethiek en deontologie in de belangstelling

Indicator SO4 - Sinds 2013 hebben de ambtenaren van de FOD Financiën een deontologische leidraad. De interne wil om de medewerkers te sensibiliseren, de wens om de bestaande informatie te... Meer lezen
DoeltreffendheidEfficiëntie

De FOD Financiën investeert in people management

Om de doelstellingen van de FOD Financiën te behalen, hebben de leidinggevenden van onze FOD de belangrijke taak om de competenties van hun medewerkers optimaal te laten renderen. De FOD investeert... Meer lezen
Efficiëntie

De eerste stap op weg naar een nieuwe organisatie

De FOD Financiën organiseerde in 2013 de eerste fase van een grootschalige modernisering. Coperfin 2.0 moet de structuren van onze organisatie logischer, eenvoudiger en efficiënter maken en dat zowel... Meer lezen
DoeltreffendheidEfficiëntie

Versterking van het interne controlesysteem

De FOD Financiën wordt continu geconfronteerd met tal van risico’s. Bijvoorbeeld financiële risico’s (verjaringen van de belastingschuld), reglementaire risico’s (foutief gebruik van de wet op de... Meer lezen
 • Indicator PR5 - Om zijn werking en de dienstverlening aan de burger te...
  De Dienst klachtenbeheer heeft twee belangrijke taken: klantentevredenheid: de klachten van de burgers en ondernemingen binnen de veertig dagen beantwoorden prestatieverbetering: de klachten...
 • Het concept ‘zelforganiserende teams’ van de AAD&A wil medewerkers...
 • Indicator PR5 - De FOD Financiën heeft miljoenen gesprekspartners: burgers...
  Het gaat dus om vele situaties waarbij de vraag rijst naar de kwaliteit van de dienstverlening. In 2013 heeft de FOD Financiën bij zijn externe klanten vijf tevredenheidsenquêtes opgestart met als...
 • Sinds 2011 worden alle facturen van de FOD Financiën gecentraliseerd bij B...
  In 2013 is het systeem er enorm op vooruit gegaan. In het totaal werden 47.214 facturen betaald waarvan 37.453 op tijd, een score van bijna 80%. Die vooruitgang is voornamelijk te danken aan het feit...
 • Samenstelling van het Directiecomité van de FOD Financiën op 01.01.2014 Hans D’Hondt (NL) voorzitter Carlos Six (NL) † 06.05.2014 administrateur-generaal van de Fiscaliteit Luc De Dobbeleer (NL)...
 • De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU), die deel uitmaakt van de...
  Pensioenen De afdeling Pensioenen is de eerste pijler van de CDVU die overgedragen wordt. In 2013 werden alle voorbereidingen getroffen zodat vanaf 1 januari 2014 de overheveling een feit is...
 • Agentschap van de Schuld Kunstlaan 30 1040 Brussel public.debt@minfin.fed.be www.debtagency.be Het Agentschap van de Schuld beheert de federale staatsschuld. Zijn voornaamste doelstelling is om de...
 • Een van de doelstellingen van interne benchmarking is best practices...
  Zo besliste de AAPD om in de 45 hypotheekbewaringen het afleveren van hypothecaire getuigschriften onderling te vergelijken. Bij de AABBI werden de inputkantoren die fraudesignalen opsporen in de...