Contact

Contact press voor vragen over het jaarverslag en cijfers 2013:

Centrale Administratie
Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën)
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33 bus 70
1030 Brussel
België

 

 

Voor vragen over de technische aspecten van de website:

Voor vragen over de andere verslagen (behalve press):

 • Agentschap van de Schuld

  FOD Financiën - AAThes - Agentschap van de Schuld
  Kunstlaan 30 - 1040 Brussel

  0257 470 82

  public.debt@minfin.fed.be

  www.debtagency.be

 • Zilverfonds

  Kunstlaan 30 - 1040 Brussel
   0257 471 80
  www.zilverfonds.be

 • Nationale Kas voor Oorlogspensioenen

  Vanaf 1 januari 2014 werden de bevoegdheden van de CDVU-pensioenen (waarvan de Nationale Kas voor oorlogspensioenen deel uitmaakte) overgemaakt aan de PDOS. Gezien het jaarverslag het jaar 2013 betreft, is het evident dat dit verslag eveneens gepubliceerd wordt op de website van FOD Financiën alsook op de website van de PDOS.

  PDOS-Pensioendienst voor de overheidssector
  Victor Hortaplein 40 bus 30 - 1060 Brussel

  Contactpersoon
  Nadine Ketelers
  Financieel en administrief deskundige
   0257 470 62

  nadine.keleters@minfin.fed.be

  www.pdos.be