Tools om de aangifte in te vullen steeds krachtiger

Dienstverlening
Elk jaar verbetert de FOD Financiën de tools om het indienen van de belastingaangifte te vereenvoudigen.

In 2013 werd de toepassing Tax-on-web uitgebreid met een aantal nieuwe diensten:

  • de belastingplichtige die zijn/haar belastingaangifte elektronisch heeft ingevoerd, kan zijn/haar gegevens één keer verbeteren vóór de uiterste datum van indiening van de aangifte in de PB
  • meer codes worden vooraf ingevuld
  • het aantal en de identiteit van de kinderen en personen ten laste worden vooraf ingevuld
  • bepaalde formulieren (beroepskosten, inkomsten en winsten, aflossingstabellen) worden geïntegreerd
  • de dienst Zoomit is er ook voor mandatarissen

Tot slot kan de btw-plichtigen sinds 4 april 2013 zijn/haar bijzondere btw-aangifte via Intervat op een beveiligde manier indienen. Het is daarvoor niet nodig om eerst in te schrijven of software te installeren.

language: 
fr
language: 
fr