Geaffecteerde ontvangsten bestemd voor de financiering van andere overheden (2013) (in duizend euro)

GRI
Indicator EC1
Geaffecteerde ontvangsten bestemd voor de financiering van andere overheden (2013) (in duizend euro)
Europese Unie 2.485.164
Gemeenschappen Vlaamse Gemeenschap 13.321.858
Franse Gemeenschap 8.861.986
Duitstalige Gemeenschap 6.229
Gewesten Vlaamps Gewest 10.169.654
Waals Gewest 6.138.439
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.467.032
Gemeenschapscommissie Vlaamse Gemeenschpscommissie 11.045
Franse Gemeenschapscommissie 44.180
Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 35.105
Provincies 540.485
Agglomeraties 159.261
Gemeenten 4.154.297
Sociale Zekerheid 15.904.516
CREG 60.996
Politiezones 219.781
Rampenfonds 11.860
Effectisering 56.083
Fonds propere voertuigen 239
APETRA (Petroleumagenschap) 38.826
Totaal 64.687.036
language: 
fr
language: 
fr