Budget werking FOD Financiën 2013 (in duizend euro)

GRI
Indicator PA8
  Budget vastleggingskredieten Vastgelegde verbintenissen Budget vereffeningskredieten Gerealiseerde betalingen
Personeelskosten 1.379.559 1.317.739 1.370.959 1.317.850
Algemene werkingskosten 266.522 242.656 268.833 236.131
Algemene investeringen 10.726 5.448 8.724 3.162
ICT-werkingskosten 76.984 63.229 96.160 87.125
ICT-investeringen 28.695 4.968 32.962 13.615
Voorschotten op alimentatievorderingen 22.682 22.682 22.672 22.641
Fedorest 33.943 30.351 33.943 30.351
Shape 10.077 6.650 9.465 5.181
Beleidsorganen 5.115 4.654 5.115 4.750
Relations fin. internationales 591.825 579.222 591.825 579.222
Andere 235.253 221.949 173.310 159.231
Totaal 2.661.381 2.499.548 2.613.968 2.459.259

In deze tabel vindt u de toestand van de uitvoering van de begroting op 31.12.2013.

In 2013 legde het begrotingsbeleid een bevriezing van de uitgaven op. Voor de FOD Financiën kwam dat neer op een bedrag van 103 miljoen euro (luik vastleggingen) en een bedrag van 117 miljoen euro (luik betalingen).

Voormelde kredieten houden geen rekening met het krediet verbonden aan het het dossier EFSF (1.112.672.000 euro en het dossier IMF (1.847.704.000 euro).

(GRI - Indicator PA8)

language: 
fr
language: 
fr