Schuldgraad in België steeg lichtjes

Doeltreffendheid
In 2013 steeg de schuldgraad (het schuldvolume ten opzichte van het BBP) met 0,1% in vergelijking met 2012, toen ze 101,1% bedroeg. Deze evolutie is het gevolg van zowel positieve als negatieve factoren.

De gedeeltelijke terugbetaling van de steun verleend aan een financiële instelling beïnvloedde de schuldgraad positief. De verkoop van diverse activa op federaal vlak (de activaportefeuille van Royal Park Investments (RPI), Fortis bank) en het effect van de nieuwe consolidatiewet speelden ook een gunstige rol.

De deelname van de Staat aan de Europese hulpmechanismen had echter een negatieve invloed. Ook de herziening van de perimeter van de overheid door het Instituut van de Nationale Rekeningen veroorzaakte een stijging van de schuldgraad.

language: 
fr
language: 
fr