265.000 euro terugbetaald dankzij het BBF

Dienstverlening
In 2013 heeft het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen (BBF) opnieuw dossiers uitbetaald omdat de maatschappij APRA Leven in gebreke bleef (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten [FSMA] trok de vergunning van APRA Leven nv in maart 2011 in).

Sinds 2011 werden 2.055 van de 2268 ingediende dossiers vergoed voor een totaalbedrag van 17.164.731,71 euro. In 2013 werden 64 dossiers afgesloten met een betaling of met een overdracht. De som van de betaalde afkoopwaarden voor dat jaar bedraagt 265.769,01 euro. Het BFF heeft de afkoopwaarden van de levensverzekeringspolissen aan de verzekerden betaald of de polissen op vraag van de rechthebbenden overgedragen naar een andere verzekeringsonderneming.

Eind 2013 bleven slechts een dertigtal onafgewerkte dossiers over. Het BBF heeft verschillende regularisatieaanvragen gestuurd naar de rechthebbenden.  Omdat deze dossiers zonder reactie zijn gebleven, blijven ze geblokkeerd tot de rechthebbenden zich aanmelden.

De verzekerden die een contract ‘tweede pijler’ hadden afgesloten (groepsverzekering, verzekering bedrijfsleider ...) en die een aanvraag tot tussenkomst hebben ingediend, konden de waarborg van het BBF jammer genoeg niet genieten door het feit dat die contracten buiten de garantie vallen.

Dertien verzekerden hebben bij de Raad van State een vordering tot nietigverklaring van deze beslissing van de FOD Financiën ingediend. De procedure loopt nog steeds.

language: 
fr
language: 
fr